3.

"...Βασικό χαρακτηριστικό των εξπρεσιονιστών καλλιτεχνών ήταν η τάση να παραμορφώνουν την πραγματικότητα στα έργα τους, αδιαφορώντας απέναντι σε μια πιστή και αντικειμενική αναπαράσταση της. Συχνά ο εξπρεσιονισμός διακρίνεται και από μια έντονη συναισθηματική αγωνία, χαρακτηριστικά μάλιστα μπορούμε να πούμε πως ελάχιστα εξπρεσιονιστικά έργα έχουν χαρούμενη διάθεση."


By the late 1970s, there were a few bands labeled "gothic". However, it was not until the early 1980s that gothic rock became its own subgenre within post-punk that followers of these bands started to come together as a distinctly recognizable movement. The scene appears to have taken its name from an article published in UK rock weekly Sounds: "The face of Punk Gothique",written by Steve Keaton and published on February 21, 1981.bonus ligo ap ola: